Hướng dẫn thanh toán
14/02/2017 12:00:00 SA

Hiện tại, Bảo hộ lao động TBC  chấp nhận thanh toán qua 3 hình thức.

  1. Thanh toán tại địa điểm yêu cầu quý khách khi nhận hàng.

 

- Hình thức:

Sau khi quý khách đặt hàng, nhân viên công ty sẽ có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm yêu cầu của khách hàng, kèm theo hóa đơn chúng từ các loại ( nếu có ).

Hai bên trực tiếp giao nhận hàng hóa và ký giấy xác nhận, biên bản bàn giao…

Sau khi xong xuôi các công việc trên, quý khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên công ty. Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng. Quý khách có thể xuất phiếu chi hoặc chúng tôi sẽ xuất phiếu thu cho quý khách

 

 

  1. Thanh toán trực tuyến qua ngân hàng ( chuyển khoản )

- Hình thức:

 Sau khi nhận được hàng, nhân viên kinh doanhphucj trách đơn hàng sẽ cng cấp tài khoản ngân hàng cho quý khách. Khi quý khách chuyển khoản thành công vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Tin cùng chuyên mục