Kính bảo hộ an toàn Việt Nam màu trắng

Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81

Mắt kính: Polycarbonate

Gọng Kính: ABS

Độ kính: Không độ

Giá chưa bao gồm thuế VAT
Tags Tags: